İlkokul

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

Güven ve başarı ile buyuyen Alfa Ailesi olarak bilyoruz ki:

“Her çocuğun mutlaka güçlü olduğu bir yön vardır.” Bu yaklaşımla hedefimiz çocuğumuzu; güçlü yönlerine uyandırmak, daha yüksek düşünebilme kapasitelerini açmak, bu yolda onları istekli olmaya yönlendirmek ve gelişimlerini sağlamak.Böylece sosyal değişimin kaynağı olan “eğitim” yoluyla her şeyden önce “kalbi ve zihni uyum” içinde gelişmiş “gerçek insan dünyası” oluşturmak istiyoruz.  Her çocuğun kendine özgür bir gelişim çizgisi vardır. Doğuştan getirdikleri özelliklerini ve çevreyle etkileşimlerini kendi dünyalarında harmanlayarak hayatları boyunca  benlik ve akademik çerçevelerini oluşturmaya çalışırlar. Programladığımız iki kademeli eğitim modeliyle, • Çocukların kendilerini oyuna odakladıkları  ve oynarken daha çok öğrendikleri 1 ve 2. sınıflarda

“ OYUN ODAKLI EĞİTİM”

ile öğrenme süreçlerini daha eğlenceli ve kalıcı kılıyoruz.

• Çocukların bilimsel akıl yürütme ve sosyal becerilerinin önem kazandığı  3 ve 4. sınıflarda, proje ve etkinliklerle zenginleştirilmiş

 “PROJE TABANLI EĞİTİM”

modelini uyguluyoruz. Her öğretim kademesine özel tasarladığımız sınıf ortamlarında öğrenmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Alfa ailesi olarak öğretmeyi tutku haline getirmiş, öğrencisini duyan, gören, dinleyen öğretmenlerimizle  yol alıyoruz. Eğitim faydacı değildir, özgürleştiricidir. Eğitim kolay sonuç veren bir yol değildir, tam aksine zorlu sürecinde insanı daha da güçlü kılan bir yönü vardır. İyi bir eğitim görmüş çocuk gördüklerinin ve bildiklerinin hep daha fazlasının olduğunu bilir.

Eğitim bir çiçeğin tomurcuklanması gibidir; zamanında su, zamanında emek ister ve kendi potansiyelini sizi şaşırtacak derecede doğal güzelliğiyle ortaya koyar. İyi bir eğitim ağında gelişim hayatını tamamlayan çocuklar hayatları boyu aldıkları eğitim disiplininin kendiliğinden devam ettiğini görür.

Bir eğitim kurumunun en önemli özelliği çocuğa öğrenme hayatında güveni, motivasyonu, sevgiyi, bilgiyi, birlikteliği harmanlayarak güzel bir doku içerisinde verebilmesidir. Bizim varoluş amacımız insani ve bilimsel temellere dayandırdığımız eğitim ilkelerimize gönülden inanarak bağlı olmamızdır.

Eğitim sistemimizin; “akademik becerileri” “yaratıcılıkla” destekleyerek çocuklarımıza tüm hayatları boyunca ilham ve güç vermesini umut ediyoruz.

In-the-communtity-header-1_edited

İlkokul Eğitimine Bakış Açımız

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Evrensel Değerlere Sahip Dünya İnsanı Olmak

Sloganımızın önemli basamaklarından biri yabancı dil öğrenimidir.  Sürekli değişen ve gelişen çağımızda bilgi akışı İngilizce zemin üzerine kuruludur. Aynı zamanda güçlü bir dil eğitimi çocuklarımızın dünyayı daha iyi anlayabilmesini sağlarken entelektüel gelişimlerine katkıda bulunur., Günlük hayatta kullanabileceğimiz terminolojiyi bilmek ve bunu etkin şekilde kullanmak yabancı dil öğrenimi için kaçınılmazdır. Bunun için dildeki öncelikli amacımız dilde akıcılık sağlamaktır.

İçselleştirdiğimiz bu anlayışla-öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlayacak-yabancı dil öğretimi için amaçlarımız şunlardır:

 • Her şeyden önce öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri güvenli ve özgür bir eğitim ortamı oluşturmak,

 • Saygıyı merkeze almak, farklı kültürleri tanımak ve kültürel çeşitliliği benimsemek,

 • Yabancı dilleri severek öğrenmelerini sağlamak,

 • Farklı, eleştirel ve yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek,

 • Uluslararası düzeyde “ Konuşma, dinleme , okuma ve yazma” temel dil becerilerini geliştirmek,

 • Uluslararası İngilizce sınavlarında ve proje yarışmalarında başarılı olmalarını sağlamak,

 • Kariyer planında yabancı dillerin önemi bilmek ve anlamak,

 • Sosyal ve duygusal gelişimi sağlamak,

 • Yaşadığımız ülkeden dünyaya açılmak ve çok büyük olan dünyayı ulaşılabilir duruma getirmek,

 • Peki bu amaçlarımızı nasıl ve hangi yöntemle gerçekleştiriyoruz;

“Anlıyorum ama konuşamıyorum” düşüncesinin hakim olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Buradan hareketle-MEB müfredatının yanı sıra- ALFA B.R.J.S (Be Relaxed Just Speek) özgün sistemimiz ile “anlıyorum ve de konuşuyorum” düşüncesini benimsedik ve geliştirdik. Bu sistemde, uygulamanın temel odağı öğrencilerimizin konuşma yeteneğini geliştirmektir. Sistemin içinde dil bilgisi yapıları yeterli düzeyde verilirken cümle oluşumunu ve doğru zaman kullanımı daha önem arz etmektedir.

 Öğrencilerimiz iletişim kurmak amacıyla herhangi bir dil öğrenmeyi temel amaç haline getirmek için öğretmenlerimiz tarafından teşvik edilirler. Böylece ders dışı etkinliklerle öğrenme hem eğlenceli hale gelir hem de pekişir.

Okuma kitapları, dinleme, filmler, müzik, hikaye kitapları, mutfak çalışması, elişi, drama etkinlikleri  kullanarak keyifle yabancı dil öğretimi desteklenir. Çünkü biliyoruz ki sevdiğimiz şeyleri yaparken öğrenmek zevkli bir hal alır. Her şeyden önemlisi de tüm bunları;

 öğrencilerimizin kendilerini ifade ederken rahat hissetmeleri ve hata yapma konusunda endişelenmemelerini sağlayan bir ortam hazırlayarak başarıyoruz.

Fransızca

Yeni fikirler ve değişebilen hayat anlayışının oluşması için insan kapılarını diğer yabancı dillere açık tutması gerekir. Toplumlar kendi içlerine kapanık yaşayamaz, diğer dillerde üretilen bilimsel, edebi, sanatsal bilgileri yeni nesillere öğrettikleri Yabancı Diller sayesinde takip ederler.

Türk aydınları, Batı’ya açılma yolunda önce Fransa’yla ve Fransızcayla karşılaşırlar. Bunda Dünya üzerinde Fransa’nın kazanmış olduğu önem ve birçok alanda öncü olmanın etkisi vardır.

Fransızca öğrenmek Fransız kültürünü tüm çeşitliliği ile keşfetmek ve çocuğun iç dünyasında Yeni Bir Yabancı dille yeni bir pencere açmasını sağlamak öncelikli düşüncemizdir. Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Fransızcanın okutulmasında bu gözlemlerimizin etkisi büyüktür.

Fransız kültürü ve düşüncesinin doğru tanıtımını yapan “Türkiye Fransız Kültür Merkezi” ile iş birliği içinde çocuklarımıza bu dili en etkili şekilde öğrettiğimize inanıyoruz.

Proje Tabanlı Bir Dünyada Yaşıyoruz

Gerçek şu ki, eğitimdeki birçok kişi, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla sürdürülen ve gelişen modern bir dünyada yaşadığımızı kabul ediyor.

İsviçreli psikolog Piaget’in dediği gibi

“Bilgi, deneyimin bir sonucudur.”

 

Proje hazırlama, öğrencilerin aktif olarak gerçek dünyadaki sorunları ve zorlukları keşfettiği ve daha derin bir bilgi edindiği dinamik bir eğitim yaklaşımıdır.

Grupla yada bireysel olarak, gerçek ve günlük yaşama uygun beceriler kazandırma amacı günden, öğrencide merak duygusu uyandıran ve araştırma  temeline dayanarak, öğrencinin birden çok kaynaktan bilgi edindiği, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerini keşfetmesini sağlamak için uyguladığımız sistemdir. Proje odaklı eğitimde süreç ve ürün birlikte değerlendirilir.

Bilgi Deneyimin Bir Sonucudur

Piaget

PROJE ODAKLI OKUL

ATÖLYE VE KULÜP ÇALIŞMALARIMIZ

Alfa Akademi Koleji'nde öğrencilerimizin ilgi alanını geliştirmeye, yeteneklerini keşfetmeye, sanattan spora, el işinden kodlamaya olanak tanıyan birçok ders dışı etkinliğimiz ve atölyelerimiz bulunur.

Günümüz eğitim sisteminde öğrenciyi merkeze alan yaklaşım ön plandadır ve bu sistemin en işlevsel parçası okuldur. Okulumuzda düzenlenen kulüp etkinliklerinin ve atölyelerimizin amacı çocuklarımızın akademik kazanımlarına ek olarak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da kazanımlarının olmasını sağlamaktır.

Çocuklarımız yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak, ilgi alanlarına göre kulüp seçimi yaparlar. Keyifle emek vererek, el-göz koordinasyonuyla ortaya koydukları ürünleri dönem sonunda ailelerine sergilerler. Bu doğrultuda öğrencilerimizi ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmek, desteklemek, geleceğe yön verecek çalışmalarına imkân sağlamak ve fırsatlar sunmayı, ülkemiz ve gelecek nesillerimiz için görev ve sorumluluk olarak benimsiyoruz.

Öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken onları kendine güvenen , eleştirel düşünebilen ,yenilikçi ,yaratıcı , üretken, farklı kültürlere saygılı bireyler yetiştirme hedefleri doğrultusunda her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek ” Öğrenci Merkezli Eğitim” ortamı oluşturulmuştur. Bu nedenle kurumumuzda “Gelişimsel ve Önleyici ” rehberlik tamamlayıcı ve destekleyici anlayışta alanında uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Rehberlik Servisimiz  öğrencinin;

 • Kendini daha iyi tanıması

 • Özelliklerinin fakında olması

 • Bilişsel ve psikolojik açılardan dengeli gelişimlerini

 • Kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması

 • Potansiyellerini geliştirebilmesi

 • Karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve uyum sağlayabilmesi

 • Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun ve mutlu olabilecekleri üst programları seçmeleri için yardımcı olur.

Okulumuz rehberlik hizmetlerinde ;

 1. Gönüllülük esastır.

 2. Gizlilik esastır.

 3. Bireysel farklılıklara saygı esastır.

 4. Her birey değerlidir ve onun gelişmesine fırsat verilir.

 5. İşbirliğine dayanan bir anlayış vardır.

Okul rehber öğretmeni başkanlığında tüm sınıf rehber öğretmenleri ve öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışmasını ilke ediniriz.

Rehberlik servisi tarafından yapılan çalışmalar Öğrenci görüşmeleri

 • Bireysel görüşmeler: tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşülmek hedeflenmektedir.

 • Grup görüşmeleri : Belli aralıklarla öğrencilerle planlanan grup etkinlikleri yapılmaktadır.

Velilerimize yönelik çalışmalarımız

 • Aylık Veli Bültenleri

 • Bireysel Görüşmeler

 • Veli Seminerleri

 • Aile Eğitimleri

Öğretmenlerimize yönelik çalışmalarımız

Rehberlik birimi, derse giren tüm öğretmenlerle dirsek teması içerisinde olmalıdır.

 • Sınıf Rehberlik Programı

 • Sınıf Takip Toplantıları

 • Seminer ve Konferanslar

Seminerler

1. Öğrencilere Yönelik Seminer Çalışmaları

2. Velilere Yönelik Seminer Çalışmalar

Çocuğa Nasıl Davranırsan O da Öyle Davranır.

Pam Leo

Rehberlik

ÖDEV SİSTEMİ

Ev ödevinin amacı okulda öğrenilenleri pekiştirmek, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve günlük hayata aktarmak; öğrencilerin sorumluluk duygusunu geliştirmek ve gelişmesini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, ‘Ders nasıl çalışılır?‘ sorusunun cevabını okulumuzda “Ödev yapma saatlerinde” öğrenir.

Alfa Ailesinde ödev öğrencinin sorumluluğundadır ve ödev sistemimizde veli, öğretmenin dâhil ettiği zamanlarda, öğrencinin akademik takibini sağlayabilmek için katkı sağlar.

Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir.

Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir. Peki, bu sahip olduğumuz ve yine sahip çıkmamız gereken değerlerimiz nelerdir?

 • Adalet,

 • Dostluk

 • Dayanışma

 • Dürüstlük

 • Öz denetim

 • Arkadaşlık

 • Merhamet

 • Sabır

 • Saygı

 • Sevgi
 • Sorumluluk

 • Huzur

 • Vatanseverlik

 • Eşitlik

 • Yardımseverlik

 • Ahlak

 • Güven

 • Çevre bilinci

 • Hoşgörü

DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMIMIZIN AMAÇLARI

 • İyi karakterli bireyler yetiştirmek,

 • Temel değerleri pekiştirmek,

 • Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.

 • Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek

 • Değerler eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.

DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL UYGULANACAK?

 • Değerler eğitimi belirli bir süreyle sınırlandırılamaz.

 • Amaç, çocukların yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir.

 • Bu konuda velilerimizin katkı ve desteklerini önemsiyoruz.

 • Belirlenen değerlerin kazandırılmasına, sonraki eğitim-öğretim yıllarında da, gelişimsel süreçler dikkate alınarak devam edilecektir.

 • Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek çocukların aktif oldukları etkinlikler yoluyla değerleri özümsemeleri sağlanacaktır.

DEĞERLER EĞİTİMİNİ NASIL VERİYORUZ?

Program, birbirini tamamlayan iki boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

Sınıf İçi Etkinlikler,

 1. Bu etkinlikler, temelde öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür.

 2. Ders programlarının içine yedirilmiş bu etkinlikler, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdır.

 3. Etkinlikler sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından sınıf içi etkinliklerle birlikte uygulanır.

 4. Her sınıfta veya katta bir pano düzenlenir.

Okul İçi Etkinlikler,

 1. Okulun seçilen değeri destekleyecek görsel malzemelerle donatılması,

 2. Okulda bulunan kulüplere ve ders dışı çalışmalara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi,

 3. Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi,

Değerler Eğitimi uygulamaları öğrencilerde dış disiplin yerine iç disiplinin geliştirecek ve akademik başarıya da doğrudan etki edecektir.

Değerler Eğitimi ve
Etik Kavramının Yerleşimi

OKUL SAATLERİ

İlkokulumuzda günümüz, odak noktası bir topluluk duygusu yaratmak ve öğrencilerimizin sosyal ve etkileşimli iletişim becerilerini geliştirmek olan, çocukların sırayla konuştuğu ve paylaşmak istediklerini, diğer öğrencilerin arkadaşlarını dinledikten sonra yanıt verebildikleri ve sınıf öğretmeninin gün içerisinde takip edecekleri program ve yapacakları etkinlikleri anlattığı çember zamanı ile başlar.

 

Bu genel eşitlik ilkesi ile güne başlangıç yapmak doğal olarak herkese “biriz” mesajı vermektedir. Ve günümüz yine hep birlikte günü değerlendirdiğimiz çember çalışması ile 17.00’de biter. Öğrencilerimiz, ders çalışma atölyelerimizde 18.00’e kadar nöbetçi öğretmen eşliğinde çalışma yapma imkanına sahiptir.

 

Cumartesi günleri 08.50 den 12.30’a kadar çocuklarımız, ilgilerini bilgiye çevirebilecekleri, öğrenmenin en eğlenceli hali olan kulüp çalışmalarına katılmaktadır.

Sınıflar eğitim etkinliklerinin ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, öğretmen ve öğrencilerin bir araya geldikleri ortamlardır.

Öğrencinin oturuş şekli ve sınıfın fiziki durumu, çocuğun başarısını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Materyali zengin ve farklılaştırılmış iyi bir sınıf ortamı hem öğretmen hem de öğrenci için güçlü bir motivasyon aracı olacaktır.

Çünkü öğrencilerin içinde çalıştığı sınıfın atmosferi onları büyük ölçüde etkiler. İlkokul öğrencileri için etkili bireysel ve grup çalışmalarına yönlendiren bir sınıf ortamı, öğrenmeye yardım eder. Öğrenme niceliksel, niteliksel, işlevsel ve yaratıcıdır.

Öğretilen konuyla ilgili olarak, öğrenme seviyesinin en üst seviyeye çıkarılması için sınıf oturma düzeni öğretmen tarafından her gün konuya uygun olarak düzenlenir. Yerleşim düzenini bu şekilde değiştirmemizin amacı eğitimin etkin ve akıcı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır. Daire, U biçimi oturma, kümelenerek oturma kullandığımız oturma düzenlerinden birkaçıdır. Eğitimin hedefi olan doğru davranış değişimi için sınıf düzenini önemsiyor ve bir eğitim aracı olarak da etkili bir şekilde kullanıyoruz.

Sınıflarımız

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ
(AİLE AKADEMİSİ)

Öğrenci başarısı için etkili bir iletişime sahip olan okul-aile-öğrenci işbirliği gereklidir.

İletişim, insanların arasında duygu ve fikirlerin akışıdır. Çocuklarıyla ilk iletişim kuran ve onları hayata hazırlayan kişiler anne babaları yani velilerdir. Sokrates’in dediği gibi:

“Çocukların ilk ve en etkili öğretmenleri anne-babalardır.”

Okul-aile işbirliği sayesinde okulun paydaşları olan velilerle etkili bir iletişim sağlanmakta, ailenin de eğitim-öğretim sürecinde katılmasına olanak sağlanmaktadır.

Mahmut Hoca: Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.

Tulum Hayri: Allah aşkına hocam, bu okulda insan ne öğrenir?

 

Mahmut Hoca: Yaşamayı, mücadele etmeyi, doğa ile savaşmayı öğrenirsiniz. Bilgili olmayı, en önemlisi kendinize karşı saygıyı öğrenirsiniz. Bu saydıklarım eğer bir okulda yoksa, orada sadece bir taş yığını vardır.​

 

Ve biz Alfa olarak okulumuzu bütünsel olarak hayat alanına çevirdik. Burda öğrencilerle okulun o sıcak havasını içselleştirip bu içtenlikle farklı dokunuşlar sağladık.​ Okulumuzda öğrencilerimizle birlikte anılar biriktiriyoruz.

FİZİKİ YAPIMIZ